Digital

Den nye digitale verden

17 Feb 2021
Mange har fått en tøffere hverdag på grunn av covid-19 som nå herjer mange land. Særlig skolebarn er utsatt, ved at de mister nødvendig kontakt med andre, og at de takler overgangen til digital hjemmeundervisning ulikt. I en del utviklingsland mangler det dessuten en god nok digital infrastruktur. Har du i tillegg en funksjonsnedsettelse faller du helt utenfor.

Covid-19 tvinger frem nytenkning

13 Sep 2020
Det unge samarbeidet mellom funksjonshemmedes egne organisasjoner og et utvalg andre bistandsaktører, kjent som Together for Inclusion (TOFI), tenker nytt på grunn av covid-19 situasjonen. Tidligere i år skulle flere av partnerne i Uganda, Somalia og Sør-Sudan ha dratt på en studietur til Zambia. Denne har nå blitt gjennomført – digitalt.