Evaluering

Meta evaluation for the Atlas Alliance, NIBR

29 Mar 2015
NIBR har på oppdrag fra Atlas-alliansens utarbeidet en meta-evaluering av Atlas-alliansens organisasjoner og partnere i Afrika og Asia, basert på 10 evalueringer av organisasjonene i perioden 2013 til 2014. Evalueringen har sett på to hovedmål for Atlas-alliansens arbeid, hhv styrking av funksjonshemmedes organisasjoner og effektivt politisk påvirkningsarbeid.
Norad: Added costs. Added value? Forsida til Norads evalueringsrapport av paraplyorganisasjoner

Evaluering av bistand via paraply- og nettverksorganisasjoner

13 Feb 2015
Niras har på oppdrag fra Norad evaluert norske paraply- og nettverksorganisasjoners bidrag til utviklingssamarbeidet. Rapporten ble lagt frem 28. oktober 2014.
Mapping of the Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities - follow up 2013

Mapping of the Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities

26 Jan 2015
Hvor langt har myndigheter og organisasjoner kommet med å inkludere funksjonshemmede i utviklingsarbeidet? I 2011 kom en evaluering av norsk bistand som viste at dette var et neglisjert felt. Hva har skjedd to år senere?

Små skritt gir store endringer – OD-prosjekter under lupen

12 Feb 2015
Fem års Operasjon dagsverkprosjekter i Atlas-alliansen er nå evaluert. - Det er oppnådd store endringer for mange unge funksjonshemmede, særlig med tanke på utgangspunktet – at dette ofte er de mest marginaliserte i samfunnene de lever i, sa Ingrid Lewis under presentasjonen. Men hun viste også til at det er forbedringer å ta tak i.

Norads evaluering av paraplyorganisasjoner

20 Nov 2014
Niras har på oppdrag fra Norad evaluert norske paraply- og nettverksorganisasjoners bidrag til utviklingssamarbeidet. Rapporten ble lagt frem 28. oktober 2014. - Rapporten gir en analyse av maktforhold i de landene vi arbeider, men reflekterer ikke over den kamp om ressurser og rettigheter som foregår både der og i Norge. Da blir også anbefalingene for enkle og unyanserte, sa daglig leder Morten Eriksen i sin kommentar da evalueringen ble lansert.