Evalueringer

Norads evaluation of umbrella organizations

20 Nov 2014
Niras har på oppdrag fra Norad evaluert norske paraply- og nettverksorganisasjoners bidrag til utviklingssamarbeidet. Rapporten ble lagt frem 28. oktober 2014. - Rapporten gir en analyse av maktforhold i de landene vi arbeider, men reflekterer ikke over den kamp om ressurser og rettigheter som foregår både der og i Norge. Da blir også anbefalingene for enkle og unyanserte, sa daglig leder Morten Eriksen i sin kommentar da evalueringen ble lansert.