Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO

Living conditions among people with disabilities in Botswana

20 Sep 2016
This is a report from a National, representative household survey carried out in Botswana in 2012 – 2014. The study was carried out on behalf of the Norwegian Federation of Organisations of Disabled Persons (FFO), Southern Africa Federation of the Disabled (SASFOD) and Botswana Federation of Disabled People (BOFOD).
Datainnsamling pågår. Funksjonshemmede i Nepal blir intervjuet om deres levekår. Foto: Sintef Teknologi

Living conditions among People With disabilities in Nepal

22 Dec 2016
This study on living conditions among persons with disability in Nepal was carried out in 2014 - 2015. It follows similar studies in seven countries in the southern Africa Region and is thus part of a large database that can be utilized for international comparison.

Progress report 2016

26 Jun 2017
The Atlas Alliance is proud to present our 2016 Progress report. 2016 also marks the first year for implementing the ambitious 2030 Agenda for the Sustainable Development Goals (SDGs) – a framework that recognises meaningful participation and inclusion of persons with disability in all areas of development and economic growth.

Tegningen som sier alt om Syria-konflikten

21 May 2015
Alt for mange barn blir berørt av konfliktene i Midtøsten og deler av Afrika. Konflikter som ikke ser ut til å ha noen ende. Konflikter som vi bryr oss om på papiret, men ikke i praksis. Sina Jahanbakhsh, frilansjournalist og komm.rådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO, har vært i Libanon, bl.a. på oppdrag fra Atlas-alliansen. Han blogger om sitt møte med to hørselshemmede jenter, som ikke har det så greit i flyktningeleiren.

Funksjonshemmede i fattigdomsfella

03 Jan 2017
Omfattende forskning i ni afrikanske land viser at funksjonshemmede langt oftere enn andre blir sittende fast i fattigdomsfella.

Tragiske forhold for funksjonshemmede i Nepal avdekket i levekårsstudie fra Sintef

29 Jun 2016
Nepal er et av verdens fattigste land, men de som trenger hjelp aller mest, er de som får minst. Jo alvorligere funksjonsnedsettelse, desto mindre støtte, viser dystre funn fra den unike levekårsundersøkelsen fra Sintef.