Inkluderende utviklingsarbeid

bilde av rapportforside

Business, Development and inclusion of persons With disabilities

02 Dec 2016
For years business and trade has played an increasingly prominent role in Norwegian development policy. The paper discusses the role of businesses as development actors in relation to the promotion of inclusion of persons with disabilities. Report prepared by Fafo - Inger Lise Skog Hansen, mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter

Inkluderende vs. spesialskole – lærerens synspunkt

29 Jun 2016
En prat med læreren Florence Nakabuje i Kampala i løpet av den afrikanske Forum for blinde og svaksynte i Kampala, Uganda, oktober 2015.

Snåsa i Afrika

03 Jun 2016
Trenger vi flere lokale aktører som Snåsamannen i Norge og "heksedoktoren" i afrikanske lokalsamfunn? Kanskje er de ganske gode på mentale lidelser? Det finnes ikke konkluderende forskning på dette. Det vi vet er at mange mennesker som sliter psykisk har god nytte av å bli sett, hørt, lyttet til og tatt på alvor. Innlegg fra Stine Hellum Braathen, Sintef, og Morten Eriksen, Atlas-alliansen i Dagbladet 2. juni.

En skikkelig GLAD-nyhet

06 Feb 2020
Norge fortsetter med å øke sin innsats for funksjonshemmedes rettigheter. Jon Lomøy, tidligere Norad-direktør og nå spesialrådgiver i Utenriksdepartementet, tar over som co-chair i den globale alliansen for fremme av funksjonshemmedes rettigheter i bistanden. (Global Action On Disability – GLAD).

Disability Inclusion Trainings Autumn 2019

16 Aug 2019
To help mainstream organizations better include people with disabilities in their development and/or humanitarian work, the Atlas Alliance Inclusion Project Team will offer one-day trainings on disability inclusion in Oslo on October 16 and 23. Join us and make your development work disability inclusive! It's both fun and you will learn something which is very useful and important!