Internasjonalt rettighetsarbeid

Alle skal med!

18 Apr 2017
Utdrag fra Altas-alliansens bidrag i den utviklingspolitiske debatten i 2016

Progress report 2016

26 Jun 2017
The Atlas Alliance is proud to present our 2016 Progress report. 2016 also marks the first year for implementing the ambitious 2030 Agenda for the Sustainable Development Goals (SDGs) – a framework that recognises meaningful participation and inclusion of persons with disability in all areas of development and economic growth.

Towards a disability inclusive education

20 Jan 2016
Background paper for the Oslo Summit on Education for Development July 7th, 2015
Malawi: Elias Likoka er lærling på et snekkerverksted. Og døv. Arbeidsledigheten i Malawi er høy, trolig på over 50 %, for funksjonshemmede enda høyere.

Sammen om jobben

21 Sep 2016
Vi gråter ikke for vår syke mor når vi sier at de funksjonshemmede må inkluderes i næringslivets arbeid i utviklingsland. Det er mer rom for næringslivet i bistanden enn tidligere. Det er bra, de har en viktig rolle å spille­. Men da må næringslivet vite å benytte seg av den kompetansen frivillig sektor sitter på. Da kan vi virkelig være sammen om utviklingsjobben. Les innlegg fra Morten Eriksen i Vårt land

En skikkelig GLAD-nyhet

06 Feb 2020
Norge fortsetter med å øke sin innsats for funksjonshemmedes rettigheter. Jon Lomøy, tidligere Norad-direktør og nå spesialrådgiver i Utenriksdepartementet, tar over som co-chair i den globale alliansen for fremme av funksjonshemmedes rettigheter i bistanden. (Global Action On Disability – GLAD).
Mark Mapemba fra PODCAM, Malawi, på talerstolen under Statspartsmøtet i FN

Mark Mapemba holder tale i New York

29 Jun 2016
Mark Mapemba er såkalt self advocate fra Malawi. 15. juni holdt han tale på FNs statspartsmøte i New York om rettighetene til personer med kognitive funksjonsnedsettelser.