Menneskerettigheter

Statspartsmøte i FN – Én kvinne valgt til CRPD-komiteen

29 Jun 2016
Stor skuffelse under startspartsmøtet i FN over at kun én kvinne ble valgt inn i en komiteen på 19 medlemmer. Det viste seg at Norge stemte på åtte menn, men bare én kvinne. Dette er uheldig siden CRPD har kjønnslikestilling som et kjerneprinsipp. Saken fikk mye oppmerksomhet i etterkant, og ble også tatt opp under lunsjmøte med Norges FN-delegasjon.