Norsk forbund for utviklingshemmede – NFU

Progress report 2016

26 Jun 2017
The Atlas Alliance is proud to present our 2016 Progress report. 2016 also marks the first year for implementing the ambitious 2030 Agenda for the Sustainable Development Goals (SDGs) – a framework that recognises meaningful participation and inclusion of persons with disability in all areas of development and economic growth.
Mark Mapemba fra PODCAM, Malawi, på talerstolen under Statspartsmøtet i FN

Mark Mapemba holder tale i New York

29 Jun 2016
Mark Mapemba er såkalt self advocate fra Malawi. 15. juni holdt han tale på FNs statspartsmøte i New York om rettighetene til personer med kognitive funksjonsnedsettelser.

Covid-19 tvinger frem nytenkning

13 Sep 2020
Det unge samarbeidet mellom funksjonshemmedes egne organisasjoner og et utvalg andre bistandsaktører, kjent som Together for Inclusion (TOFI), tenker nytt på grunn av covid-19 situasjonen. Tidligere i år skulle flere av partnerne i Uganda, Somalia og Sør-Sudan ha dratt på en studietur til Zambia. Denne har nå blitt gjennomført – digitalt. 

Landenes myndigheter må selv ta ansvar for en inkluderende utdanning

22 Feb 2016
- Det aller viktigste vi kan gjøre for å få til god utdanning for alle, er å ansvarliggjøre myndighetene i det enkelte land, sier Kristin Clemet.

Store nyheter fra Nepal

20 Jan 2016
Fem representanter fra NFUs partnerorganisasjon i Nepal har nylig blitt valgt inn i viktige posisjoner i den nasjonale paraplyorganisasjonen for funksjonshemmede. Vi gratulerer Mr. Raju Basnet som nyvalgt generalsekretær. NFU - Norsk forbund for utviklingshemmede er del av Atlas-alliansen. Av Helene T, Strøm-Rasmussen, bistandsrådgiver i NFU

En grepa dame i Malawi

20 May 2015
Doriss Partson er en grepa dame på nesten 70 år. Hun er aleneforsørger for barnebarnet Memory som har utviklingshemning, og det har hun vært siden Memorys foreldrene døde for 17 år siden. Bestemoren har hele tiden jobbet hardt for å forsørge seg selv og barnebarnet. Les artikkelen her: www.nfunorge.org/Nyheter/En-grepa-dame-i-Malawi/