Påvirknings- og rettighetsarbeid

Bidrag til samfunnsbygging i sør må bli tydeligere!

27 Jan 2016
- Sivilsamfunnsorganisasjoner må tydeliggjøre sitt bidrag til samfunnsbyggingen i sør, sa forsker Berit Aasen fra Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) i sin innledning til årssamlingen i Atlas-alliansen 2016.