Rehabilitering og helse

Progress report 2016

26 Jun 2017
The Atlas Alliance is proud to present our 2016 Progress report. 2016 also marks the first year for implementing the ambitious 2030 Agenda for the Sustainable Development Goals (SDGs) – a framework that recognises meaningful participation and inclusion of persons with disability in all areas of development and economic growth.
En eldre kvinner snakker med en kvinnelig rådgiver om helserelaterte spørsmål

Kvinner i Sør – funksjonsnedsettelser, helse og tuberkulose

11 Feb 2015
Faktaark - Funksjonshemmede kvinner blir ofte dobbeltdiskriminert - Den nye FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter skal sikre likestilling for kvinner med funksjonsnedsettelser - Tuberkulose er den sykdommen som dreper flest unge kvinner i verden
Tuberkulose Foto: Morten Hvaal

Faktaark om tuberkulose fra WHO

10 Feb 2015
Få en kjapp oversikt og se nøkkeltall for tuberkulose med dette faktaarket fra WHO
Zuhura med barna sine

Tuberkulose

10 Feb 2015
Faktaark fra Atlas-alliansen om tuberkulose - Tuberkulose er den mest vanlige dødsårsaken for mennesker som er smittet av hiv - Tuberkulose er en fullt helbredelig sykdom, men tar livet av to millioner mennesker hvert år - Uten behandling vil personer som har utviklet tuberkulose kunne smitte i gjennomsnitt 10-15 mennesker hvert år