Video stories

Mark Mapemba fra PODCAM, Malawi, på talerstolen under Statspartsmøtet i FN

Mark Mapemba holder tale i New York

29 Jun 2016
Mark Mapemba er såkalt self advocate fra Malawi. 15. juni holdt han tale på FNs statspartsmøte i New York om rettighetene til personer med kognitive funksjonsnedsettelser.

Inkluderende vs. spesialskole – lærerens synspunkt

29 Jun 2016
En prat med læreren Florence Nakabuje i Kampala i løpet av den afrikanske Forum for blinde og svaksynte i Kampala, Uganda, oktober 2015.
Mark Mpemba from PODCAM, Malawi

Mark Mapemba på CRPD i FN, New York

28 Aug 2014
Mark Mapemba er fra PODCAM i Malawi. Han deltok på statspartkonferansen for oppfølging av Konvensjonen for rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne i juni 2014. I videoen forklarer han hvordan han vil bruke sin nye kunnskap når han kommer tilbake til Malawi.

Sterke stemmer

09 Feb 2015
”Sterke stemmer" er en bloggserie som ble initiert av Norges Handikapforbund i 2012, der funksjonshemmede menn og kvinner i Afrika og Midtøsten forteller om å trosse fordommer og bryte barrierer i kampen for et selvstendig liv og for styrkede rettigheter for funksjonshemmede.