Levekårundersøkelser i ni land i det sørlige Afrika viser ifølge Sintef at funksjonshemmede oftere enn andre risikerer å sitte fast i fattigdomsfella. Bildet er fra et intervju i utkanten av byen Chipata i Zambia i forbindelse med en av studiene. Foto: Sintef

Inkluderende utviklingspolitikk

23 May 2017
Den britiske utviklingsministeren Priti Patel kom nylig med en sterk uttalelse til The Guardian: «Jeg ble sjokkert da jeg forsto hvor lite som har blitt gjort for funksjonshemmede i land som mottar bistand fra verdenssamfunnet». Regjeringens nye utviklingsmelding «Felles ansvar for felles fremtid - Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk» (St.m 24 2016-17) bør leses i lys av denne innsikten.

Støtt oss

Bli en Atlas-venn og støtt vårt arbeid for funksjonshemmede i fattige land

Givertjenesten Atlas-venn hjelper oss i arbeidet med å gi funksjonshemmede i fattige land en bedre hverdag. Nå jobber vi særlig med å få barn med funksjonsnedsettelser inkludert i skolene. 57 millioner barn vokser opp uten skole. Nesten en av to av disse barna har en funksjonsnedsettelse. Da vokser de opp som en byrde i familien, eller de må tigge for å klare seg. Med skole ser livet betydelig lysere ut: De kan få seg en jobb og livnære seg. De kan bli den som forsørger familien, og de kan bli aktive deltakere i samfunnet.
støtt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på Atlas Alliansens arbeid.

Siste video