Mastergradsstipend

13 Oct 2017
Atlas-alliansen utlyser stipend på 25.000,- kr til studenter som skriver masteroppgave om religion, religiøse ledere og funksjonshemmedes rettigheter.

Mye dårlig og lite inkluderende utdanning i verden

12 Oct 2017
I World Development Report 2018 slår Verdensbanken alarm om dårlig og lite inkluderende utdanning i verdens utviklingsland. Dette er et varsko det er viktig å ta med seg, ikke minst for Norge, hvor utdanning er en viktig bistandssatsing.

Inkluderende næringsutvikling må også gjelde Norfund

25 Sep 2017
Statsminister Erna Solberg var prisverdig klar om behovet for at utdanning må være inkluderende og innovativ da hun holdt innlegg i FN i forrige uke. Hennes kloke og viktige ord må også gjelde for næringsliv og næringsutvikling, skriver Morten Eriksen.

Inkluderende arbeidsliv

01 Sep 2017
Morten Eriksen og Trine-Cecillie Riis-Hansen, Atlas-Alliansen