Bilde av Alice Albright, leder av Global Partnership for Education, fra talerstolen. På sitt besøk i Oslo i går fortalte hun om et strengt regime som faktisk gir resultater i Sør.

Snart slutt på at barn utestenges fra skolen?

27 Apr 2017
Alice Albright, lederen av Global Partnership for Education besøkte Norge i går. En fullsatt sal hos Redd barna hørte om milepæler og resultater – og finansieringsbehov for den store satsingen. Hvordan sikrer dere at funksjonshemmede barn faktisk blir inkludert, spurte Ann-Marit Sæbønes, rådgiver for Atlas-alliansen.
1

Viktig "foreldremøte" i Nepal

20 Mar 2017
PFPID har nylig avholdt årsmøte - det syvende i den unge organisasjonens historie. PFPID er foreldreorganisasjonen for utviklingshemmede i Nepal - og kjemper for rettighetene til den kanskje aller mest marginaliserte gruppen i landet. Følg lenka til artikkel i NFUs magasin "Samfunn for alle".

Utlysning - Følgeevaluering av Atlas-alliansen

15 Mar 2017
Atlas-alliansen søker evaluatorer til å foreta en følgeevaluering. Evalueringen vil ta for seg to temaer innenfor vår prosjektportefølje; «human rights advocacy» og «inclusive education». Følgeevalueringen skal foretas i Malawi og Nepal, som er to av våre satsningsland.
Alice Amujal har gått fra tigging og strøjobber til å bli en solid familieforsørger. Hun fikk mulighet til å delta i en spare- og lånegruppe, og etter fem år har hun nå sin egen sybutikk. Spare- og låneprosjektet drives av NUDIPU i Uganda i samarbeid med Norges handikapforbund. Foto: Norges Handikapforbund

Norsk næringslivet med unik mulighet

22 Feb 2017
Norge satser nå stort på jobbskaping i utviklingsland. Det er bra! Men det er behov for høyere kompetanse om hvordan inkludere verdens én milliard funksjonshemmede. Vi ønsker en åpen dialog om dette og vi mener at Utenriksdepartementet har en sentral rolle i å legge til rette for nettopp det. Innlegg i Dagsavisen i dag fra Kjell Erik Øie, Generalsekretær i Plan Norge, Inga Bostad, Direktør for Norsk Senter for Menneskerettigheter, Universitetet i Oslo og Morten Eriksen, Daglig leder i Atlas-Alliansen