7 fremtidsrettede teser om bistand i bærekraftmålenes tid

06 Dec 2017
Verdensamfunnets 17 globale bærekraftsmål har som sin sentale nervetråd at «ingen skal utelates»; alle mennesker skal få mulighet til personlig utfoldelse og være del av samfunn og utvikling. Dette er viktige mål, men er de mer enn besnærende retorikk?

En nødvendig bistandspolitisk reformasjon

30 Nov 2017
Stortinget og Utenrikskomiteen legger i disse dager siste hånd på budsjettet for 2018. Norad avholder den 11. desember sin store årskonferanse. Tema? Bistand i bærekraftsmålenes tid. Men har Storting, Regjering og Norad noen reell mulighet til å nå sine utviklingspolitiske mål? Ikke slik det er i dag. Ikke uten en bistandsreform. Vi i bransjen må tørre å «ta en Luther».

Seminar: Ingen skal utelates

03 Nov 2017
6. desember arrangerer Atlas-alliansen, Norsk senter for menneskerettigheter og Plan Norge seminar om funksjonshemmede i bistanden.

Høringsinnspill til statsbudsjettet 2018

02 Nov 2017
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 retter ikke opp i den manglende satsingen på funksjonshemmede i bistanden. Les våre endringsforslag til statsbudsjettet her.