Hvis alle skal med

15 Feb 2018
Vi har vært for naive, rett og slett. Bistanden må ha en tydelig og klar prioritering.

Norge prioriterer funksjonshemmede

13 Feb 2018
Funksjonshemmede løftes frem som en viktig gruppe for en bevilgning som står for 15 prosent av den norske bistanden til utdanning. Vi håper dette vil motivere til en økt innsasts også på de resterende utdanningsbevilgningene.

Norfund og inkluderende utvikling

09 Feb 2018
Vi skriver i Morgenbladet og inviterer Norfund til dialog. Det er ikke alt vi kan om investeringer, og kanskje kan Norfund lære noe om inkludering av funksjonshemmede?

Slik skal Norad jobbe med funksjonshemmede

08 Feb 2018
Klar beskjed fra Utenriksdepartementet.