I alt 17 norske organisasjoners står bak Atlas-alliansen. De fleste organisasjonene består av medlemmer som selv er funksjonshemmet, er kronisk syk eller pårørende. Tilsammen representerer de over 350 000 mennesker i Norge. I tillegg har vi samarbeidsavtale med tre organisasjoner. Det er organisasjonene selv som driver bistandsprosjektene i samarbeid med sine lokale partnere. Atlas-alliansens sekretariat koordinerer og kvalitetssikrer organisasjonenes prosjekter og er et felles talerør og pådriver for funksjonshemmedes rettigheter.


Organisasjoner med samarbeidsavtale:

Stiftelsen Signo og SINTEF Teknologi og samfunn. Les mer om Atlas-alliansens internasjonale arbeid her.