Våre tjenester

22 Jul 2014

Med hjelp fra alliansens organisasjoner, sekretariatet og nettverk kan Atlas-alliansen tilby god hjelp og støtte for de organisasjonene i Norge som vil inkludere funksjonshemmede i sitt utviklingsarbeid eller humanitære virksomhet:

Kurs
Vi tilbyr alt fra korte møter for å øke bevisstheten rundt funksjonshemmedes situasjon, til kurs over en halv eller hel dag.

Kurs i prosjektland
I samarbeid med  våre partnerorganisasjoner i prosjektlandet tilbyr vi kurs til personell fra norske organisasjoner og deres partnere.  Kursene som  vanligvis går over to til tre dager, vil gi gode verktøy for hvordan en reelt finner og inkluderer funksjonshemmede i prosjektene.

Kursene gir en unik mulighet til å knytte kontakt med funksjonshemmedes organisasjoner i landet for videre samarbeid.

Råd og monitorering
I samarbeid med våre partnerorganisasjoner kan vi også gi råd og oppfølging av prosjekter for å gjøre dem mer inkluderende.

Atlas-alliansen kan også være diskusjonspartner i interne prosesser i organisasjonene ved f.eks. inkludering av funksjonshemmede i  policy- og strategidokumenter. Vi svarer gjerne på spørsmål angående inkludering, dvs. utvikling av politikk, kapasitetsbygging på ulike felt som utdanning, helse etc.

Inkluderingsnettverk
Nettverket, som stadig utvides, består av norske bistands- og humanitære organisasjoner, og har som formål å bygge kompetanse og utveksle erfaringer, informasjon og god praksis.

Lenker til verktøy og veiledninger

Her finner du et knippe av verktøy og veiledninger for hvordan inkludere funksjonshemmede i utviklingssamarbeid.

Count Me In
The “Count Me In” guide is a publication by Light for the World Netherlands, Enablement, Athena Institute (Vrije Universiteit Amsterdam) and the Dutch Coalition on Disability and Development.

Travelling together 
“Travelling Together” How to include disabled people on the main road of development,by World Vision.

A handbook on mainstreaming disability
VSO United Kingdom / Indonesia has made this practical publication “A handbook on mainstreaming disability”.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 1 =