Styret

Styret i Atlas-alliansen består av representanter fra alliansens grunnorganisasjoner. I tillegg velges en representant fra de tilknyttede organisasjonene.…

Organisasjoner

I alt 17 norske organisasjoners står bak Atlas-alliansen. De fleste organisasjonene består av medlemmer som selv er funksjonshemmet, er kronisk syk eller pårørende. Tilsammen …

Sekretariatet

Atlas-alliansen har et eget sekretariat som er ansvarlig for den daglige driften, koordinering av samarbeid og mottak av forespørsler til stiftelsen. Sekretariatet koordinerer og …