Call for proposals, Small Grants 2021

13 Apr 2021
The Atlas alliance and the Together for Inclusion (TOFI) consortium welcomes organisations to apply for funding from its Small Grants initiative.

A progress report on GDS London 2018

11 Apr 2021
The Global disability Summit in London was in many ways a success. A progress report has now been published, We here provide a short resume of GLOBAL DISABILITY SUMMIT +2 YEARS Progress on Implementation of Commitments – as done by IDA and  FCDO (Foreign, Commonwealth and Development Office)

Vil du bidra til at norsk bistand blir inkluderende? Atlas-alliansen søker 3 nye medarbeidere

23 Mar 2021
Bærekraftsmålene bygger på prinsippet om at ingen skal utelates. Det betyr at norsk bistand og humanitær innsats må bli inkluderende. Vi søker nå tre nye medarbeideres som skal styrke arbeidet med likestilling og inkludering. Søknadsfrist for alle tre stillinger er 15. april. Vil du bli vår nye medarbeider?

Ny rapport om fredsbevarende operasjoner og inkludering

10 Mar 2021
Vår svenske søsterorganisasjon, MyRight, lanserte i mars 2021 en rapport om inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser i fredsbevarende operasjoner. Vi gjengir bakgrunnen for rapporten og dens hovedkonklusjoner (på engelsk), og en link til selve rapporten.