Arendalsuka: Inkluderende bistand på politisk dagsorden

07 Jul 2021
- Det er et stort tankekors at norsk utviklingspolitikk og bistand ikke er inkluderende. Vi inviterer til debatt med utviklingsminister Dag Inge Ulstein, politiske partier og humanitære organisasjoner under årets Arendalsuke, sier daglig leder i Atlas-alliansen Morten Eriksen.

Hvordan TOFI endrer liv

10 Jun 2021
Mary er en 39 år gammel bonde og mor fra Mukono-distriktet i Uganda. Da hun i 2020 fødte sin sønn, skjønte hun raskt at babyen ikke var den sunne gutten hun hadde håpet på. Sønnen ble født med cerebral parese, og han var blind. Mary var knust og frustrert over at hun hadde et sykt barn. Hun visste ikke hvordan hun skulle håndtere situasjonen eller hvordan hun skulle ta seg av sønnen. Hun følte at det ikke var noe håp for barnet, og hun håpet at babyen skulle dø. På et tidspunkt kjøpte hun til og med piller med den hensikt å drepe barnet sitt. Men så skjedde det noe. 

The Global Disability Summit - a gamechanger?

02 Jun 2021
How can the Global Disability Summit (GDS) in Oslo 2022 be a stepping stone in realizing the ideals and goals behind the Convention on the rights of persons with disability (CRPD)?

Klimaendringer alvorlig for de mest sårbare gruppene

25 May 2021
Vi hører ofte at klimaendringer er vår tids største trussel. Hvordan vil i så fall situasjonen være for personer med funksjonsnedsettelser som er på flukt?