Covid 19 og samstemthet

09 Jun 2020
Solidaritets-Norge har bestått prøven.  Vi åpner nå forsiktig opp for en ny hverdag. Skal vi tilbake dit vi kom fra eller skal vi bygge en verden basert på reell likestilling? Har vi tøffe nok politikere til det? Klarer vi å bli samstemte i våre utviklingsbestrebelser?

Blir det nok nå?

04 Jun 2020
Nei, det handler ikke om TV-aksjonen. Når dette skrives vet jeg ikke om vi har fått den eller ei. Det handler heller ikke om TOFI 1 eller 2 eller om rammeavtalen. Eller om bingo- eller lotteriinntekter. Dvs det handler rett og slett ikke om penger!

Organisasjonsutvikling

04 Jun 2020
Atlas-alliansen er i gang med to parallelle prosesser for å sikre implementering på en kvalitetssikret måte i tråd med styrets vedtak.

TOFI styrker seg

04 Jun 2020
Det nyskapende samarbeidet Together for Inclusion styrker seg med nye bevilgninger fra det offentlige