Rettigheter under press

09 Nov 2020
En fersk globalrapport fra et konsortium på 7 ledende rettighetsorganisasjoner slår alarm. Funksjonshemmedes rettigheter er under sterkt press. Rapporten Disability rights during the pandemic A global report on findings of the COVID-19 Disability Rights Monitor vil derfor henlede oppmerksomheten vår mot det den kaller «den katastrofale innvirkningen av covid-19-pandemien på mennesker med nedsatt funksjonsevne over hele verden». Rapporten er basert på et hurtigarbeidende menneskerettighetsbasert globalt overvåkingsinitiativ - COVID-19 Disability Rights Monitor (COVID-DRM). COVID-DRM er et konsortium støttet av syv ledende funksjonshemmede rettighetsorganisasjoner, blant dem International Disability Alliance. Studien fant sted mellom 20. april og 8. August i år og ble lansert i slutten av oktober.

Kjære Stortingspolitiker

19 Oct 2020
2020 har brakt med seg en pandemi med ekstreme konsekvenser for verdens mest sårbare og fattige. Verdensbanken advarer mot ny fattigdomskrise, hvor 110-150 millioner mennesker kan bli kastet ut i ekstrem fattigdom. 270 millioner mennesker risikerer å ikke ha nok mat i det neste året, ifølge WFP. Dette er en dramatisk økning i fattigdom, sult og ulikhet fra 2019, og vi ser en negativ utvikling for første gang på mange tiår. De mest sårbare blir også samtidig og i økende grad hardt rammet av økt klimakrise. Mange år med iherdig innsats for å redusere fattigdom står i fare for å bli utradert.

Et statssbudsjett til å leve med

18 Oct 2020
Regjeringen la onsdag 6. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Bistandsbudsjett er satt til 38,1 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1,1 milliarder sammenlignet med årets budsjett. Det utgjør likevel én prosent av den antatte brutto nasjonalinntekten (BNI) for 2021. Det betyr selvsagt at noen områder kuttes. Men for Atlas-alliansen og våre satsingsområder fortsetter den gode trenden.

Et stort skritt for menneskerettighetene

06 Oct 2020
Den 24. september annonserte utviklingsminister Dag Inge Ullstein at Norge skal være vertskap for neste Global Disability Summitt. Toppmøtet, som venter å ta imot ca 800-1000 deltagere, inkludert ministre, vil finne sted i Oslo innen utgangen av 2021/starten av 2022 (koronasituasjonen bestemmer nøyaktig tidspunkt). Temaet er utviklingspolitikk, bistand og funksjonshemmedes rettigheter.